Акредитация на нова академия


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/edunetbg.org/public_html/wp-content/themes/ananya/template-parts/posts/entry-content.php on line 32

INGOT Център България осигурява разпространението на информация, обучението на оценители и поддържането на общите процедури и системата за качество, осигуряващи еднакво интерпретиране на критериите за оценка и покриване на всички стандарти, изисквани от регулаторните органи във Великобритания.

Училищата, университетите, учебните центрове и фирмите, които имат право да издават INGOT серитификати се наричат „академии“ (academies).

Организациите, които желаят да издават INGOT сертификати, следва да установят връзка с INGOT Център България. Стъпките, необходими за регистриране на нова академия, са следните:

1. Установяване на връзка между кандидатстващата организация и INGOT Център България.

2. Уточняване на условията на работа, съгласно изискванията на британския регулатор и нуждите на българската организация, кандидатстваща за статут на INGOT Академия.

3. Сключване на споразумение между TLM (акредитирания издател на сертификатите INGOT) и Академията или между INGOT Център България и Aкадемията.

След сключване на споразумението се провежда първоначално обучение за оценители на нивото, желано от Академията. Обучението се води от INGOT Център България и акцентира върху модела и методиката на оценяване, а не върху учебно съдържание.

Обучените оценители започват работа по обучение и оценка на кандидати за сертифициране в новата INGOT Академия. INGOT Център България осигурява пълна методическа помощ и провежда периодични обучения и проверки за правилното и равнопоставено тълкуване и прилагане на критериите.

Всички сертификати се издават от британската организация, притежаваща институционалната и програмна акредитация за сертификатите INGOT. Оценителите от българските академии имат право да поискат, от името на кандидатите за сертифициране, издаването на сертификат и присъждането на квалификация. Това може да стане след покриване на всички критерии за съответното ниво и след като INGOT Център България е удостоверил, че работата на оценителите и кандидатите отговаря на стандартите. Ролята на INGOT Център България е по професионален, независим и обективен начин да даде становище по постигнатите от кандидатите резултати и документираните свидетелства за покриване на критериите, така че да е възможно едновременно да се осигури високото качество на предлаганите квалификации и възможността оценителите и кандидатите за сертифициране да работят на родния си език.

Организациите в България, които се интересуват от придобиване на статут на INGOT Академия, могат да се свържат с INGOT Център България на адрес [email protected]