Актуализация на модулите и кредитите

INGOT Център България обявява актуализация на предлаганите модули и корекция в броя на кредитите, присъждани за някои от вече известните модули. Списък на модулите, които подлежат на сертифициране на територията на България, можете да намерите тук