Графично обозначаване

Акредитираните INGOT академии имат право да използват това наименование, както и графичния знак INGOT Academy, на своите уеб сайтове, информационни и рекламни материали.

Академиите могат да правят това само в периоди на валидна акредитация и са длъжни да прекратят използването на наименованието и графичния знак при изтичане на акредитацията.

От тази страница могат да бъдат свалени графични оформления в различен размер. При използване в уеб страници, логото следва да сочи към сайта на INGOT Център България.