Защо INGOT сертификат

Защо ми е необходим INGOT сертификат

С модела INGOT:

– сам избирам модулите, по които работя
– не покривам излишни нива
– работя по интересни проекти
– следвам собствено темпо
– не се съобразявам с дати и часове за изпити
– доказвам на практика какво знам и мога
– винаги мога да поправя недостатък
– получавам насоките и съветите на човека, който ще ме оценява

Ако съм ученик:
– мога да направя всичко това в моето собствено училище*

INGOT сертификатите удостоверяват умения за работа с информационни и комуникационни технологии. Тази серия сертификати се различава значително от класическите сертификати за компютърни умения на различни нива. Основните разлики са две:
Комбинацията от умения, които се оценяват и сертифицират
INGOT сертификатите разглеждат това, което преди няколко години се наричаше „компютърни умения“ или „компютърна грамотност“ като задължително, но недостатъчно условие за потребителите на съвременните софтуерни и хардуерни технологии. Акцент в INGOT се поставя върху изграждане на умения за сътрудничество и работа с други хора в екип, чрез използване на съществуващите технологии – различни видове устройства, социални мрежи, системи за създаване и управление на съдържание онлайн. INGOT са сертификатите на съвременния потребител на информация.

Подходът към сертифициране
INGOT е философия за отношението към уменията на потребителите. Тя избягва напълно класическите изпитни модели в контролирана среда с квестор и под напрежениете на изтичащите минути. INGOT е модел на оценяване, който почива върху набор от внимателно подбрани и съчетани критерии. Тези критерии, обединени в модули, гарантират успешното представяне на потребителите с INGOT сертификат в училище, на работното място и у дома. Всеки може да поиска контакт с INGOT оценител и да докаже уменията си – без значение дали учи или работи, на каква възраст е, с какво се занимава, с колко свободно време разполага. INGOT предлага удобни решения за всякакви ситуации.

INGOT сертификатите са надеждно удостоверение за ИТ компетентност в съответната област и ниво. Те повишават възможностите за работа и кариерно развитие и съчетават традицията и консерватизма на британската образователна система с практическите нужди на съвременния бизнес. Притежателите на INGOT сертификати могат да ги използват свободно в цяла Европа.

Вижте как изглеждат INGOT сертификатите, каква информация съдържат и как са защитени от фалшифициране.
* Важи за училищата, които са акредитирани от INGOT Център България като INGOT Академии.