Как да получа сертификат?

Как да получа сертификат?

Сертификатите за потребители на информационни и комуникационни технологии INGOT са разработени на основата на модел на оценяване, който изключва определянето на дата и час за изпит и доказване на умения чрез отговор на тестови въпроси.

Кандидатите за получаване на сертификат имат две възможности – да се свържат с акредитирана INGOT академия (вж. списък на действащите академии в България) или със сертифициран INGOT оценител. Ако се нуждаят от съвет, кандидатите могат да се обръщат към INGOT Център България за разяснения и насочване. За да бъдат достъпни за младите хора, INGOT сертификатите се предлагат предимно чрез училищната система, но статут на академия може да получи всяка организация, която пожелае да работи с модела.

Ако кандидатите са работещи хора, които искат да получат признание за своите компетентности в различни области на приложение на информационните и комуникационни технологии, за тях е по-уместно да работят индивидуално с оценител. INGOT Център България поддържа регистър с оценители, които са изразили готовност да работят с индивидуални кандидати, и е в състояние да предложи на такива кандидати избор от оценители, които са най-близо до тяхното населено място и имат подходящата квалификация за оценяване на конкретни компетентности на желаното ниво. В такъв случай, регистрирането на кандидата в системата и отговорността за цялостното управление на процеса на оценяване се поема от оценителя, под контрола на INGOT Център България.

Индивидуални кандидати могат да инициират своето сертифициране като попълнат формата вляво. Ако кандидатите вече са установили котакт с оценител, трябва да посочат името и уникалния номер на оценителя, за да може INGOT Център България да потвърди неговия статут.

INGOT сертификатите се присъждат след като са налице достатъчно доказателства за това, че кандидатите покриват по устойчив начин критериите. Доказателствата се трупат в процеса на работа по задачи и проекти, възложени от оценителите. Така времето, необходимо за удовлетворяване на изискванията за съответното ниво, зависи най-вече от темпото, с което кандидатите работят и времето, което могат да отделят. За всеки модул и ниво това време е различно, но може да се смята за приблизително точна оценката, според която на всеки кредит отговарят 10 часа работа. Така отделните модули отнемат на кандидатите средно между 10 и 40 часа.

Веднага щом оценителят отбележи всички критерии за изпълнени, той прави заявка от името на кандидата за преглед на работата и потвърждаване на преценката. Това обикновено отнема не повече от 1-2 дни. След потвърждаване на преценката кандидатът може да получи сертификата си и получава достъп до неограничен брой копия от този момент нататък.

Ние препоръчваме оценителят и кандидатът да направят първоначален преглед и преценка за съществуващите умения, нуждата от допълнително обучение и времето, с което ще разполагат за съвместната си работа. Така времевата рамка ще бъде изяснена още в началото на работата. Кандидати, които не се нуждаят от допълнително обучение и работят само по задачи, доказвайки по този начин владеенето на необходимите умения, могат да изпълнят изискванията за около една четвърт от времето, предвидено за отделните модули.