Колко струват сертификатите?


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/edunetbg.org/public_html/wp-content/themes/ananya/template-parts/posts/entry-content.php on line 32

Колко струват сертификатите? 

INGOТ моделът е основан на принципа на партньорството и използването на ИТ технологии в процеса на оценяване и сертифициране. Това позволява стойността на отделния сертификат да бъде много ниска. В зависимост от броя на учениците или студентите в една INGOT академия, крайната цена може да бъде едва няколко евро.

Всяка академия има право да формира собствени цени, така че е най-добре кандидатите да се обръщат към академията, в която учат, или да проверят какви са цените в академиите близо до тях. INGOT Център България определя максимален размер на цената за отделен сертификат. В момента този размер е до 19 евро за сертификати на нива Bronze 1-3, до 25 евро за сертификати на нива Silver и Gold и до 30 евро за сертификати на ниво Platinum.

INGOT Център България е в състояние да предложи сертифициране на кандидати, които не са обхванати от INGOT Академии, при цена за кандидат от 17 евро за сертификати за модули от нива Bronze 1-3 и 22 евро за модули от нива Silver и Gold. В зависимост от нуждите на кандидатите и степента на тяхната подготовка, както и при групови заявки, цените могат да бъдат допълнително намалени. За подробно обсъждане на вашия случай, моля свържете се с нас на e-мейл адрес [email protected]Моля прочетете и информацията в статията Как да получа сертификат.

Цена за единичен сертификатbronze-ingot-s
Bronze
silver-ingot-s
Silver
gold-ingot-s
Gold
silver-ingot-s
Platinum
Максимална допустима цена за България19252530
Цена за индивидуални кандидати при сертифициране чрез INGOT Център България17222225
Цена при сертифициране чрез акредитирани INGOT академии*2-84-104-108-20

 

* Акредитираните INGOT академии имат правото да определят сами цената на отделен сертификат, като се съобразяват с фиксираната максимална цена за страната. В отделни случаи и в зависимост от политиката на училището или организацията, притежаващи статут на академия, сертификатите за отделни нива, брой или групи ученици могат да бъдат и безплатни. Посочените в таблицата цени са ориентировъчни.

Индивидуалните кандидати, които се сертифицират чрез INGOT Център България, превеждат дължимите суми за модула/модулите, по които работят, по сметката на Сдружение „Образователна инициатива“ –   BG47 FINV 9150 1214 9021 64 в „Първа инвестиционна банка“ АД