Колко струват сертификатите?

Колко струват сертификатите? 

INGOТ моделът е основан на принципа на партньорството и използването на ИТ технологии в процеса на оценяване и сертифициране. Това позволява стойността на отделния сертификат да бъде много ниска. В зависимост от броя на учениците или студентите в една INGOT академия, крайната цена може да бъде едва няколко евро.

Всяка академия има право да формира собствени цени, така че е най-добре кандидатите да се обръщат към академията, в която учат, или да проверят какви са цените в академиите близо до тях. INGOT Център България определя максимален размер на цената за отделен сертификат. В момента този размер е до 19 евро за сертификати на нива Bronze 1-3, до 25 евро за сертификати на нива Silver и Gold и до 30 евро за сертификати на ниво Platinum.

INGOT Център България е в състояние да предложи сертифициране на кандидати, които не са обхванати от INGOT Академии, при цена за кандидат от 17 евро за сертификати за модули от нива Bronze 1-3 и 22 евро за модули от нива Silver и Gold. В зависимост от нуждите на кандидатите и степента на тяхната подготовка, както и при групови заявки, цените могат да бъдат допълнително намалени. За подробно обсъждане на вашия случай, моля свържете се с нас на e-мейл адрес ingot@edunetbg.comМоля прочетете и информацията в статията Как да получа сертификат.

Цена за единичен сертификат bronze-ingot-s
Bronze
silver-ingot-s
Silver
gold-ingot-s
Gold
silver-ingot-s
Platinum
Максимална допустима цена за България 19 25 25 30
Цена за индивидуални кандидати при сертифициране чрез INGOT Център България 17 22 22 25
Цена при сертифициране чрез акредитирани INGOT академии* 2-8 4-10 4-10 8-20

 

* Акредитираните INGOT академии имат правото да определят сами цената на отделен сертификат, като се съобразяват с фиксираната максимална цена за страната. В отделни случаи и в зависимост от политиката на училището или организацията, притежаващи статут на академия, сертификатите за отделни нива, брой или групи ученици могат да бъдат и безплатни. Посочените в таблицата цени са ориентировъчни.

Индивидуалните кандидати, които се сертифицират чрез INGOT Център България, превеждат дължимите суми за модула/модулите, по които работят, по сметката на Сдружение „Образователна инициатива“ –   BG47 FINV 9150 1214 9021 64 в „Първа инвестиционна банка“ АД