Метод за оценяване


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/edunetbg.org/public_html/wp-content/themes/ananya/template-parts/posts/entry-content.php on line 32

Методът на оценяване в модела за квалификации в областта на информационните технологии INGOT е сред ключовите харатеристики на този модел, които го превръщат в удобен и гъвкав инструмент както за индивидуално развитие, така и за интеграция със съществуващи учебни програми и модули.

В INGOT няма изпити. За разлика от повечето подобни модели, които предполагат физическото присъствие на кандидатите в определени дни и часове в обособени изпитни центрове, INGOT залага на процесния подход. Оценителите преминават през специализирано обучение, така че да са в състояние да задават целенасочени дейности и проекти и да оценяват демонстрираните от кандидатите умения и постигнатите резултати от обучението.

Ключът в INGOT се състои в съпоставката на постиженията на кандидатите с предварително определени критерии. Изключително важно е оценителите да поддържат архив с доказателства и свидетелства, които да обосноват поставената от тях оценка за всеки от критериите, във всеки модул и всяко ниво.

Оценителите разполагат с достъп до специализиран сайт, в който могат да управляват своите кандидати и обучавани – индивидуално или в групи. За всяко от имената на кандидатите, оценителите избират ниво, модул и критерий. За да бъде покрит даден модул, кандидатът трябва да е получил положителна оценка по всики критерии в него.

Отсъствие на оценка (т.е. кандидатът все още не е започнал или завършил своята работа, свързана с даден критерий) се отбелязва с „N“ (no evidence) – това е и началното състояние на оценките. Оценка „L“ (low) означава, че кандидатът е положил усилия, но те все още са недостатъчни за покриване на критерия. Положителните оценки са „S“ (secure) и „H“ (higher). В първия случай оценката означава, че кандидатът демонстрира по стабилен и устойчив начин владеенето на критерия. Във втория случай оценителят отбелязва, че представянето на кандидата надхвърля изискванията на текущото ниво. Това може да е индикация за готовността на кандидата да покрие по-високо ниво, ако голяма част от оценките са „H“.