Модули, кредити

Модулbronze-ingot-sBronze 1bronze-ingot-sBronze 2bronze-ingot-sBronze 3silver-ingot-sSilvergold-ingot-sGoldsilver-ingot-sPlatinum
Модул 1: Подобряване на ефективността чрез използване на ИТ1*  orange-arrow-62*  orange-arrow-63*  orange-arrow-63*  orange-arrow-64*  orange-arrow-6  5*  orange-arrow-6 
Модул 2: Софтуер за създаване на уеб сайтове orange-arrow-64  orange-arrow-6 4  orange-arrow-6 
Модул 3: Използване на технологии за съвместна работа 3  orange-arrow-6
4  orange-arrow-6 6  orange-arrow-6
Модул 4: ИТ сигурност1  orange-arrow-62  orange-arrow-6 3  orange-arrow-6
Модул 5: Софтуер за електронни таблици2  orange-arrow-64  orange-arrow-6 6  orange-arrow-6
Модул 6: Специализиран софтуер  3  orange-arrow-6
Промяна!
3   orange-arrow-6
Промяна!
4  orange-arrow-6
Модул 7: Софтуер за текстообработка 3  orange-arrow-64  orange-arrow-66  orange-arrow-6
Модул 8: Използване на Интернет1  orange-arrow-6 3  orange-arrow-64  orange-arrow-65  orange-arrow-6
Модул 9: Рисуване и чертане2  orange-arrow-6
Промяна!
3  orange-arrow-6
Промяна! 
4  orange-arrow-6
 
Модул 10: Софтуер за презентации3  orange-arrow-64  orange-arrow-6 6  orange-arrow-6
Модул 11: Софтуер за бази данни3  orange-arrow-64  orange-arrow-6 6  orange-arrow-6
Модул 12: Софтуер за предпечатна подготовка3  orange-arrow-64  orange-arrow-6 5
Модул 13: Електронна поща2  orange-arrow-63  orange-arrow-6 3
Модул 14: Аудио софтуер344
Модул 15: Изображения345
Модул 16: Основи на комуникациите (нов)22
Модул 17: Видео софтуер (нов)234
Модул 18: Основи на софтуера в ИТ (нов)33
Модул 19: Основи на използването на ИТ от потребители (нов)33
Модул 20: Използване на мобилни ИТ устройства (нов)22
Модул 21: Софтуер за управление на данни (нов)23
Модул 22: Влияние на архитектурата и строителството върху средата (нов)34
Модул 23: Мултимедиен софтуер (нов)34
Минимален брой кредити
Със звездичка са отбелязани задължителните модули!
Удостоверение
Еквивалент на 1/2 квалификация или кратък курс
   910 12
Сертификат
Еквивалент на пълна квалификация
124131625
Разширен сертификат
Еквивалент на двойна квалификация
25
Диплома
Еквивалент на тройна квалификация
38

 

Ниво Silver                 Ниво Gold                 Ниво Platinum              Ниво Bronze

                                                       
Silver 1                          Gold 1                         Platinum 1                       Bronze 1
Silver 2                          Gold 2                         Platinum 2                       Bronze 2
Silver 3                          Gold 3                         Platinum 3                       Bronze 3.1
Silver 4                          Gold 4                         Platinum 4                       Bronze 3.2
Silver 5                          Gold 5                         Platinum 5
Silver 6                          Gold 6                         Platinum 6
Silver 7                          Gold 7                         Platinum 7
Silver 8                          Gold 8                         Platinum 8
Silver 9                          Gold 9                         Platinum 9
Silver 10                        Gold 10                       Platinum 10
Silver 11                        Gold 11
Silver 12                        Gold 12
Silver 13                        Gold 13