Нива, модули и брой кредити

 

Модул bronze-ingot-s

Bronze 1

bronze-ingot-s

Bronze 2

bronze-ingot-s

Bronze 3

silver-ingot-sSilver gold-ingot-s

Gold

silver-ingot-s

Platinum

Модул 1: Подобряване на ефективността чрез използване на ИТ 1*  orange-arrow-6 2*  orange-arrow-6 3*  orange-arrow-6 3*  orange-arrow-6 4*  orange-arrow-6   5*  orange-arrow-6 
Модул 2: Софтуер за създаване на уеб сайтове  orange-arrow-6 4  orange-arrow-6  4  orange-arrow-6 
Модул 3: Използване на технологии за съвместна работа   3  orange-arrow-6
4  orange-arrow-6  6  orange-arrow-6
Модул 4: ИТ сигурност 1  orange-arrow-6 2  orange-arrow-6  3  orange-arrow-6
Модул 5: Софтуер за електронни таблици 2  orange-arrow-6 4  orange-arrow-6  6  orange-arrow-6
Модул 6: Специализиран софтуер    3  orange-arrow-6
Промяна!
3   orange-arrow-6
Промяна!
4  orange-arrow-6
Модул 7: Софтуер за текстообработка   3  orange-arrow-6 4  orange-arrow-6 6  orange-arrow-6
Модул 8: Използване на Интернет 1  orange-arrow-6  3  orange-arrow-6 4  orange-arrow-6 5  orange-arrow-6
Модул 9: Рисуване и чертане 2  orange-arrow-6
Промяна!
3  orange-arrow-6
Промяна! 
4  orange-arrow-6
 
Модул 10: Софтуер за презентации 3  orange-arrow-6 4  orange-arrow-6  6  orange-arrow-6
Модул 11: Софтуер за бази данни 3  orange-arrow-6 4  orange-arrow-6  6  orange-arrow-6
Модул 12: Софтуер за предпечатна подготовка 3  orange-arrow-6 4  orange-arrow-6  5
Модул 13: Електронна поща 2  orange-arrow-6 3  orange-arrow-6  3
Модул 14: Аудио софтуер 3 4 4
Модул 15: Изображения 3 4 5
Модул 16: Основи на комуникациите (нов) 2 2
Модул 17: Видео софтуер (нов) 2 3 4
Модул 18: Основи на софтуера в ИТ (нов) 3 3
Модул 19: Основи на използването на ИТ от потребители (нов) 3 3
Модул 20: Използване на мобилни ИТ устройства (нов) 2 2
Модул 21: Софтуер за управление на данни (нов) 2 3
Модул 22: Влияние на архитектурата и строителството върху средата (нов) 3 4
Модул 23: Мултимедиен софтуер (нов) 3 4
Минимален брой кредити
Със звездичка са отбелязани задължителните модули!
Удостоверение
Еквивалент на 1/2 квалификация или кратък курс
      9 10  12
Сертификат
Еквивалент на пълна квалификация
1 2 4 13 16 25
Разширен сертификат
Еквивалент на двойна квалификация
25
Диплома
Еквивалент на тройна квалификация
38

Списъкът на модулите се разширява непрекъснато. Нови модули се добавят веднага след локализирането им на български език.

Кандидатите получават удостоверение за всеки отделен модул и сертификат, разширен сертификат или диплома за ниво на квалификация при покриване на минималния брой кредити.

Кредити  могат да се начисляват, с известни ограничения, и при покриване на модули от предходно или следващо ниво.