Обща информация за INGOT квалификации – ниво Bronze

Bronze 1

My First INGOT – Удостоверение Bronze 1 INGOT – Отворени системи и бизнес

Подобряване на ефективността чрез използване на ICT

1 кредит

Това е квалификация от един модул – възможно най-простата и ясна квалификация, включена в квалификационната рамка на Великобритания. Квалификацията на това ниво предлага най-ниските възможни бариери.

Bronze 2

Удостоверение Bronze 2 INGOT – Отворени системи и бизнес

Подобряване на ефективността чрез използване на ICT 2 кредита Квалификация, построена върху относително прост и ясен модул, която осигурява подкрепа и насока за прогрес към следващо ниво.

Bronze 3

Удостоверение Bronze 3 INGOT – Отворени системи и бизнес

Подобряване на ефективността чрез използване на ICT 3 кредита Предлага път за прогрес от Bronze 2 към задължителните модули на нива Silver и Gold.
Онлайн работа 1 кредит Базисни умения за работа в интернет.