Обща информация за INGOT квалификации – нивo Silver


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/edunetbg.org/public_html/wp-content/themes/ananya/template-parts/posts/entry-content.php on line 32

Общо описание за квалификации на ниво Silver

Постигане на ниво Silver (ЕКР ниво 2) отразява способността да се използват подходящи знания, умения и процедури за изпълнение на рутинни задачи:

 • основни фактологични знания в сферата на работа или обучение на кандидата;
 • основни познавателни и практически умения, при които се изисква използване на съответната информация за изпълнение на задачи и решаване на рутинни проблеми чрез използване на прости правила и инструменти;
 • използване на знания за факти, процедури и идеи за изпълнение на добре дефинирани рутинни задачи;
 • използване на подходящи умения и процедури за изпълняване на добре дефинирани рутинни задачи;
 • работа или обучение под пряко наблюдение, получаване на общи насоки, нарастваща самостоятелност;
 • поемане на отговорност за изпълнение на задачите и процедурите;
 • избор на подходяща информация и оценяване на ефективността на действията.

Изисквания

 • Стандартите трябва да бъдат потвърдени от оценител, обучен на ниво Silver или на по-високо ниво.
 • Оценителите трябва да вписват преценките си в онлайн дневника на сертификационния сайт (http://awards.theingots.org).
 • Доказателствен материал за ежедневната работа на кандидатите, послужила като основа за оценка на резултатите, трябва да е налице в тяхното портфолио и онлайн работа. Оценителите трябва да се уверят, че подходящите уеб страници са на разположение на оценителя и модератора  при поискване, чрез предоставяне на URL.
 • Когато кандидатът събере доказателства за съответствие с всички критерии, чиито спецификации са посочени по-долу, оценителят може да поиска присъждане на квалификация като използва връзката в сертификационния сайт. Модераторът ще поиска случайна извадка от доказателства за работата на кандидатите, за да потвърди преценката на оценителя.
 • Когато модераторът е уверен, че доказателствата са достатъчни, за да бъде присъдена квалификация, успехът на кандидата ще бъде потвърден и сертификатът ще бъде достъпен за отпечатване от уеб сайта.
 • Завършването на това ниво би отнело на обучавания средно около 120 часа работа – по 30 часа за всеки модул или по 10 часа за всеки кредит.