Author: edu admin

Колко струват сертификатите?

Колко струват сертификатите?  INGOТ моделът е основан на принципа на партньорството и използването на ИТ технологии в процеса на оценяване и сертифициране. Това позволява стойността на отделния сертификат да бъде много ниска. В зависимост от броя на учениците или студентите в една INGOT академия, крайната цена може да бъде едва няколко евро. Всяка академия има право

Read More 

Как да получа сертификат?

Как да получа сертификат? Сертификатите за потребители на информационни и комуникационни технологии INGOT са разработени на основата на модел на оценяване, който изключва определянето на дата и час за изпит и доказване на умения чрез отговор на тестови въпроси. Кандидатите за получаване на сертификат имат две възможности – да се свържат с акредитирана INGOT академия (вж. списък на действащите академии

Read More 

Акредитация

Акредитация Квалификациите от модела INGOT са акредитирани във Великобритания. Сертифициращата организация – The Learning Machine Ltd (TLM) има институционална акредитация като Awarding Body от Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual), и Council for the Curriculum Examinations and Assessment (CCEA), регулаторните органи за квалификации в Англия, Уелс и Северна Ирландия. TLM има подкрепата на e-skills UK, браншовата бизнес организация за

Read More 

Защо INGOT сертификат

Защо ми е необходим INGOT сертификат С модела INGOT: – сам избирам модулите, по които работя – не покривам излишни нива – работя по интересни проекти – следвам собствено темпо – не се съобразявам с дати и часове за изпити – доказвам на практика какво знам и мога – винаги мога да поправя недостатък –

Read More 

Нива, модули и брой кредити

  Модул Bronze 1 Bronze 2 Bronze 3 Silver Gold Platinum Модул 1: Подобряване на ефективността чрез използване на ИТ 1*   2*   3*   3*   4*     5*    Модул 2: Софтуер за създаване на уеб сайтове 3   4    4    Модул 3: Използване на технологии за съвместна работа   3   4    6   Модул 4: ИТ сигурност

Read More 

Platinum 10

Критерии за оценка, ниво Platinum Модул 10: Софтуер за презентации 1. Въвеждане и комбиниране на текст и друга информация в слайдове на презентация 1.1 Мога да обясня какви видове информация са нужни за презентацията 1.2 Мога да въвеждам текст и друга информация, използвайки разположения (layout), подходящи за типа информация 1.3 Мога да вмъквам диаграми и

Read More 

Platinum 9

Критерии за оценка, ниво Platinum Модул 9: Рисуване и чертане 1. Въвеждане, организиране и комбиниране на информация за рисунки или чертeжи 1.1 Мога да установя какви видове форми и други елементи ще бъдат необходими 1.2 Мога да оценя шаблони и да обясня защо и как те са необходими за постигане на целите 1.3 Мога да

Read More 

Platinum 8

Критерии за оценка, ниво Platinum Модул 8: Използване на Интернет 1. Избор и настройване на подходяща връзка за достъп до Интернет 1.1 Мога да идентифицирам различни начини за свързване към Интернет 1.2 Мога да обясня предимствата и недостатъците на различните начини за свързване 1.3 Мога да анализирам проблеми, влияещи върху работата на различни групи потребители

Read More 

Platinum 7

Критерии за оценка, ниво Platinum Модул 7: Софтуер за текстообработка 1. Точно въвеждане и комбиниране на текст и друга информация в текстови документи 1.1 Мога да обобщя какви видове информация са нужни за документа и как те трябва да бъдат свързани или интегрирани 1.2 Мога да използвам подходящи похвати за въвеждане на текст и други

Read More 

Platinum 6

Критерии за оценка, ниво Platinum Модул 6: Специализиран софтуер 1. Въвеждане, организиране и комбиниране на информация чрез използване на специализиран софтуер 1.1 Мога да въвеждам подходяща информация по прецизен начин, така че да е готова за обработване 1.2 Мога да избирам и използвам подходящи похвати за свързване и комбиниране на информация в рамките на приложението

Read More