Ниво Bronze

Bronze 3.2

Критерии за оценка, ниво Bronze 3 модул 2 Модул: Онлайн работа 1. Използване на он-лайн ИТ система според нуждите 1.1 Мога да стартирам он-лайн ИТ система или приложение и адекватно да изляза от него след приключване на работата 1.2 Мога да създам и използвам парола, където това е необходимо 1.3 Мога да работя безопасно и

Read More 

Bronze 3.1

Критерии за оценка, ниво Bronze 3 Модул 1: Подобряване на ефективността чрез използване на ИТ Планиране на използването на подходящи ИТ системи и софтуер, отговарящи на изискванията 1.1 Мога да установя предназначението и смисъла от използването на ИТ 1.2 Мога  да планирам как да се изпълни задачата чрез използване на ИТ 1.3 Мога да избера подходящи

Read More 

Bronze 2

Критерии за оценка, ниво Bronze 2 Модул: Подобряване на ефективността чрез използване на ИТ Планиране на използването на ИТ за изпълнение на изискванията 1.1 Мога да идентифицирам преимуществата от използването на ИТ за задачата 1.2 Мога да планирам как да се изпълни задачата чрез използване на подходящи ИТ системи и софтуер 1.3 Мога да идентифицирам

Read More 

Bronze 1

Критерии за оценка, ниво Bronze 1 Модул: Подобряване на ефективността чрез използване на ИТ 1. Планиране на използването на ИТ за задача 1.1 Мога да установя преимуществата при използване на ИТ за задачата 1.2 Мога да планирам изпълнението на задача чрез ИТ 1.3 Мога да идентифицирам основните въпроси за безопасност и сигурност, които засягат използването на

Read More 

Обща информация за INGOT квалификации – ниво Bronze

Bronze 1 My First INGOT – Удостоверение Bronze 1 INGOT – Отворени системи и бизнес Подобряване на ефективността чрез използване на ICT 1 кредит Това е квалификация от един модул – възможно най-простата и ясна квалификация, включена в квалификационната рамка на Великобритания. Квалификацията на това ниво предлага най-ниските възможни бариери. Bronze 2 Удостоверение Bronze 2 INGOT – Отворени системи и

Read More