Ниво Gold

Gold 12

Критерии за оценка,  ниво Gold Модул 12: Софтуер за предпечатна подготовка 1. Избор и използване на подходящ дизайн и макети на страници за публикации 1.1 Мога да опиша установя какви видове информация са необходими. 1.2 Мога да опиша как се променя дизайн и макет на страница, за да се повиши ефективността на дадена публикация. 1.3

Read More 

Gold 11

Критерии за оценка,  ниво Gold Модул 11: Софтуер за бази данни 1. Създаване и модифициране на нерелационни таблици в бази данни. 1.1 Мога да променям компоненти на архитектурата на база данни. 1.2 Мога да опиша свойствата на поле за изискваните данни. 1.3 Мога да създавам и променям таблици в база данни като използвам набор от

Read More 

Gold 10

Критерии за оценка, ниво Gold Модул 10: Софтуер за презентации 1. Въвеждане и комбиниране на текст и друга информация в слайдове 1.1 Мога да установя какви типове информация се изискват за презентацията. 1.2 Мога да въвеждам текст и друга информация като използвам разположения на елементите, подходящи за типа информация. 1.3 Мога да вмъквам графики и

Read More 

Gold 9

Критерии за оценка, ниво Gold Модул 9: Рисуване и чертане 1. Въвеждане, организиране и комбиниране на информация за рисунки и чертежи 1.1 Мога да определя какви видове форми и други елементи ще бъдат необходими. 1.2 Мога да прегледам шаблони и да опиша как те могат да се променят, за да се отговори на изискванията. 1.3

Read More 

Gold 8

Критерии за оценка, ниво Gold Модул 8: Използване на Интернет 1. Свързване към Интернет 1.1 Мога да установя различни видове методи за свързване, които може да се използват за достъп до Интернет. 1.2 Мога да определя ползите и недостатъците на използвания метод за свързване. 1.3 Мога да мина в онлайн режим чрез Интернет връзка. 1.4

Read More 

Gold 7

Критерии за оценка, ниво Gold Модул 7: Софтуер за текстообработка 1. Точно въвеждане и комбиниране на текст и друга информация в текстови документи 1.1 Мога да определя какви видове информация са необходими в документите. 1.2 Мога да използвам подходящи похвати за въвеждане на текст и друга информация по точен и ефикасен начин. 1.3 Мога да

Read More 

Gold 6

Критерии за оценка, ниво Gold Модул 6: Специализиран софтуер 1. Въвеждане и комбиниране на информация чрез използване на специализиран софтуер 1.1 Мога да въведа подходяща информация по прецизен начин, така че тази информация да е готова за обработка. 1.2 Мога да избера и използвам подходящи похвати за свързване и комбиниране на информация под различни форми

Read More 

Gold 5

Критерии за оценка, ниво Gold Модул 5: Софтуер за електронни таблици 1. Използване на електронна таблица за въвеждане, редактиране и организиране на числови и други данни 1.1 Мога да определя какви числови и други данни са нужни в електронната таблица и как те трябва да бъдат структурирани 1.2 Мога да въвеждам и редактирам по правилен

Read More 

Gold 4

Критерии за оценка, ниво Gold Модул 4: ИТ сигурност 1. Избор и използване на подходящи методи за минимизиране на рискове за сигурността на ИТ системи и данни 1.1 Мога да опиша проблеми на сигурността, които може да застрашат работата на системите 1.2 Мога да използвам спектър от предпазни мерки по сигурността и защитата на ИТ системи

Read More 

Gold 3

Критерии за оценка, ниво Gold Модул 3: Използване на технологии за сътрудничество 1. Запазване на сигурността и безопасността при използване на технологии за съвместна работа 1.1 Мога да взема подходящи мерки за избягване на рискове при работа с технологии за съвместна работа, влючително придържане към насоките 1.2 Мога да обясня какви рискове може да крие

Read More