Ниво Platinum

Platinum 10

Критерии за оценка, ниво Platinum Модул 10: Софтуер за презентации 1. Въвеждане и комбиниране на текст и друга информация в слайдове на презентация 1.1 Мога да обясня какви видове информация са нужни за презентацията 1.2 Мога да въвеждам текст и друга информация, използвайки разположения (layout), подходящи за типа информация 1.3 Мога да вмъквам диаграми и

Read More 

Platinum 9

Критерии за оценка, ниво Platinum Модул 9: Рисуване и чертане 1. Въвеждане, организиране и комбиниране на информация за рисунки или чертeжи 1.1 Мога да установя какви видове форми и други елементи ще бъдат необходими 1.2 Мога да оценя шаблони и да обясня защо и как те са необходими за постигане на целите 1.3 Мога да

Read More 

Platinum 8

Критерии за оценка, ниво Platinum Модул 8: Използване на Интернет 1. Избор и настройване на подходяща връзка за достъп до Интернет 1.1 Мога да идентифицирам различни начини за свързване към Интернет 1.2 Мога да обясня предимствата и недостатъците на различните начини за свързване 1.3 Мога да анализирам проблеми, влияещи върху работата на различни групи потребители

Read More 

Platinum 7

Критерии за оценка, ниво Platinum Модул 7: Софтуер за текстообработка 1. Точно въвеждане и комбиниране на текст и друга информация в текстови документи 1.1 Мога да обобщя какви видове информация са нужни за документа и как те трябва да бъдат свързани или интегрирани 1.2 Мога да използвам подходящи похвати за въвеждане на текст и други

Read More 

Platinum 6

Критерии за оценка, ниво Platinum Модул 6: Специализиран софтуер 1. Въвеждане, организиране и комбиниране на информация чрез използване на специализиран софтуер 1.1 Мога да въвеждам подходяща информация по прецизен начин, така че да е готова за обработване 1.2 Мога да избирам и използвам подходящи похвати за свързване и комбиниране на информация в рамките на приложението

Read More 

PLatinum 5

Критерии за оценка, ниво Platinum Модул 5: Софтуер за електронни таблици 1. Използване на електронна таблица за въвеждане, редактиране и организиране на числови и други данни 1.1 Мога да определя какви числови данни и друга информация са необходими за електронната таблица и как тя трябва да бъде структурирана 1.2 Мога да въвеждам и редактирам числови

Read More 

Platinum 4

Критерии за оценка, ниво Platinum Модул 4: ИТ сигурност 1. Избор и използване на подходящи методи за минимизиране на рискове за сигурността на ИТ системи и данни 1.1 Мога да правя оценка на въпросите, свързани със сигурността, които може да застрашават работата на системата 1.2 Мога да избера, използвам и дам оценка за набор от предохранителни мерки

Read More 

Platinum 3

Критерии за оценка, ниво Platinum Модул 3: Използване на технологии за сътрудничество 1. Безопасност и сигурност при използване на технологии за сътрудничество 1.1 Мога да обясня защо и какви насоки е необходимо да бъдат установени при работа с технологии за сътрудничество 1.2 Мога да разработя и приложа насоки за добри практики при работа с технологии

Read More 

Platinum 2

Критерии за оценка, ниво Platinum Модул 2: Софтуер за създаване на уеб сайтове 1. Създаване на структури и стилове за уеб сайтове 1.1 Мога да определя какво съдържание и разположение ще са нужни за всяка страница и за сайта 1.2 Мога да планирам и създавам шаблони за разполагане на съдържание върху уеб страници 1.3 Мога да избирам и

Read More 

Platinum 1

Критерии за оценка, ниво Platinum Модул 1: Подобряване на ефективността чрез използване на ICT 1. Планиране, избор и използване на подходящи ИТ системи  и софтуер в съответствие с нуждите 1.1 Мога да обясня целта на използването на ИТ 1.2 Мога да анализирам методите, уменията и ресурсите, изисквани за успешното изпълнение на задачатаи 1.3 Мога да анализирам

Read More