Ниво Silver

Silver 13

Критерии за оценка, ниво Silver Модул 13: Използване на електронна поща 1. Обучаваният може да извърши набор от действия, свързали с класифициране на е-мейл съобщения. 1.1 Мога да реагирам по подходящ начин на често срещани проблеми с електронната поща. 1.2 Мога да организирам и съхранявам електронни съобщения. 1.3 Мога да определя кои съобщения трябва да

Read More 

Silver 12

Критерии за оценка, ниво Silver Модул 12: Софтуер за предпечатна подготовка 1. Избор и използване на подходящ дизайн и макети на страници за публикации. 1.1 Мога да установя какви видове информация са необходими. 1.2 Мога да установя какъв дизайн и макет ще бъдат нужни. 1.3 Мога да избирам и използвам подходящ дизайн и макети за

Read More 

Silver 11

Критерии за оценка, ниво Silver Модул 11: Софтуер за бази данни 1. Осмисляне на използването на бази данни 1.1 Мога да идентифицирам основните компоненти на база данни 1.2 Мога да създам таблица в база данни за конкретна цел, като използвам указани полета 1.3 Мога да въвеждам структурирани данни в записи в отговор на изискванията 1.4

Read More 

Silver 10

Критерии за оценка, ниво Silver Модул 10: Софтуер за презентации 1. Въвеждане и комбиниране на текст и друга информация в слайдове за презентация 1.1 Мога да установя какви видове информация са необходими за презентацията 1.2 Мога да избирам и използвам различни шаблони на слайдове, съобразени с различните видове информация 1.3 Мога да въвеждам информация в

Read More 

Silver 9

Критерии за оценка, ниво Silver Модул 9: Рисуване и чертане 1. Въвеждане, организиране и комбиниране на информация за рисунки или чертeжи 1.1 Мога да определя какви видове 2D форми и други елементи ще са необходими за изпълнение на задачата. 1.2 Мога да определя кой шаблон или празен документ да бъде използван. 1.3 Мога да подбера отналичните

Read More 

Silver 8

Критерии за оценка, ниво Silver Модул 8: Използване на Интернет 1. Свързване с Интернет 1.1 Мога да идентифицирам различни начини за свързване към Интернет 1.2 Мога да се свържа към Интернет или интранет 2. Използване на браузъри за отваряне на уеб страници 2.1 Мога да използвам функции на браузъра за навигация между уеб страници 2.2

Read More 

Silver 7

Критерии за оценка, ниво Silver Модул 7: Софтуер за текстообработка 1. Въвеждане, редактиране и комбиниране на текст и  друга информация по точен начин в текстообработващи документи 1.1 Мога да установя какви видове информация са нужни в документите 1.2 Мога да установя какви шаблони са налични и кога да ги използвам 1.3 Мога да използвам клавиатура

Read More 

Silver 6

Критерии за оценка, ниво Silver Модул 6: Специализиран софтуер 1. Въвеждане, организиране и комбиниране на информация чрез използване на специализиран софтуер 1.1 Мога да въвеждам правилно подходяща информация в съществуващи шаблони и/или файлове, така че да е готова за обработка 1.2 Мога да организирам и комбинирам информация под различна форма или от различни източници 1.3

Read More 

Silver 5

Критерии за оценка, ниво Silver Модул 5: Софтуер за електронни таблици 1.Използване на електронни таблици за въвеждане, редактиране и оргнизиране на числови и други данни 1.1 Мога да определя какви числови и други данни са необходими и как трябва да бъде структурирана електронната таблица, за да отговори на нуждите 1.2 Мога да въвеждам и да

Read More 

Silver 4

Критерии за оценка, ниво Silver Модул 4: ИТ сигурност 1. Използване на подходящи методи за намаляване на рисковете, свързани със сигурността на ИТ системи и данни 1.1 Мога да идентифицирам проблемите на сигурността, които могат да застрашат системата 1.2 Мога да предприемам подходящи предпазни мерки, за да защитавам IT данни и системи 1.3 Мога да

Read More