De Facto срещу дезинформацията

De Facto е инициатива на Националния учебен център в София, която през 2018-та година получава двугодишна подкрепа от програма Еразъм+ и е реализирана успешно.

De Facto адресира проблемите на мис- и дезинформацията и най-вече техният ефект върху системите на образованието и обучението в Европа. Разработката се основава на солидна научна основа от приложното поле на невронауката, когнтитивната наука и когнитивната лингвистика.

Базовата разработка, изпълнена в рамките на проекта, представлява прагматична метарамка с придружаващ набор от инструменти и ресурси. Моделът позволява със сравнително кратка намеса да се постигне:

  • разбиране на когнитивните процеси, участващи във възприемането на информация;
  • разбиране на механизма и ролята на тези процеси в случаите на подвеждаща или заблуждаваща информация;
  • устойчива промяна на поведението и навиците при работа с информация;
  • защита от дезинформация и манипулации;
  • повлияване на поведението и повишаване на информираността не само на конкретните участници в обучения и информационни беседи, но и на тяхната непосредствена мрежа от близки контакти.

 

На тази основа могат да бъдат разработвани надграждащи модули, отчитащи националната или регионална специфика, възрастта на целевата група, професионалната роля, както и конкретни медии, формиращи информационната среда.

Сдружение "Образователна мрежа" има позволението на организацията, водеща и отговорна за модела De Facto и неговото устойчиво развитие. Договорката ни с Националния учебен център позволява не само пълен достъп до вече разработените ресурси, но и методическа подкрепа за иницитиви за надграждане и специфично прицелване в таргет групите, които представляват интерес за Сдружението:

  • учители и преподаватели;
  • общественици и лидери на общественото мнение;
  • представители на НПО;
  • ученици и студенти.

Връзки към
оригиналния модел De Facto