Gold 10

Критерии за оценка, ниво Gold
Модул 10: Софтуер за презентации

1. Въвеждане и комбиниране на текст и друга информация в слайдове

1.1 Мога да установя какви типове информация се изискват за презентацията.
1.2 Мога да въвеждам текст и друга информация като използвам разположения на елементите, подходящи за типа информация.
1.3 Мога да вмъквам графики и таблици в слайдове.
1.4 Мога да вмъквам картинки, видео или звук, за да подсиля  ефекта на презентацията.
1.5 Мога да установя евентуални ограничения, които може да повлияят на презентацията.
1.6 Мога да организирам и комбинирам в презентацията информация под различни форми или от различни източници.
1.7 Мога да съхранявам и отварям презентациони файлове по ефективен начин и в съответствие със същестуващите местни насоки и правила.

 

2. Използване на инструменти от софтуер за презентации за структуриране, редактиране и форматиране на поредица от слайдове

2.1 Мога да установя каква структура на слайдове и теми да използвам.
2.2 Мога да избирам и използвам подходящи шаблони за слайдове.
2.3 Мога да избирам и използвам подходящи похвати за редактиране на слайдове и презентации, за да отговарят на нуждите.
2.4 Мога да избирам и използвам подходящи похвати за форматиране на слайдове и презентации.
2.5 Мога да установя какви ефекти да използвам, за да подсиля ефекта на презентацията.
2.6 Мога да избирам и използвам анимации и преходни ефекти по подходящ начин, за да подсиля ефекта на слайдовете.

3. Подготовка на слайдове за презентация

3.1 Мога да опиша как да презентирам слайдове, за да отговоря на нуждите и да предам информация по ефективен начин.
3.2 Мога да подготвя слайдове за презентация.
3.3 Мога да проверя дали презентацията отговаря на нуждите като използвам ИТ инструменти и правя поправки, където е необходимо.
3.4 Мога да установя и реагирам на проблеми с качеството на презентации, за да се уверя, че те отговарят на нуждите.