Gold 11

Критерии за оценка,  ниво Gold
Модул 11: Софтуер за бази данни

1. Създаване и модифициране на нерелационни таблици в бази данни.

1.1 Мога да променям компоненти на архитектурата на база данни.
1.2 Мога да опиша свойствата на поле за изискваните данни.
1.3 Мога да създавам и променям таблици в база данни като използвам набор от видове полета.
1.4 Мога да опиша начини за поддържане на цялостта (integrity) на данните.
1.5 Мога да реагирам адекватно на проблеми с таблици в база данни.
1.6 Мога да използвам инструменти на софтуер за бази данни за да осигуря поддържането на цялостта (интегритета) на данните.

 

2. Въеждане, редактиране и организиране на структурирана информация в база данни.

2.1 Мога да създавам формуляри за въвеждане, редактиране и оргизиране на данни в база данни.
2.2 Мога да избирам и използвам подходящи инструменти и похвати за форматиране на формуляри за въвеждане на данни.
2.3 Мога да проверявам дали данните отговарят на нуждите като използвам ИТ инструменти и правя поправки, когато е необходимо.
2.4 Мога да реагирам адекватно на грешки при въвеждане на данни.

3. Използване на инструменти от софтуер за бази данни за изпълнение на заявки и създаване на отчети.

3.1 Мога да създавам и изпълнявам заявки като ползвам няколко критерии за показване или промяна на избрани данни.
3.2 Мога да планирам и създавам отчети в нерелационни бази данни с единична таблица.
3.3 Мога да избирам и използвам подходящи инструмнти и похвати за форматиране на отчети в бази данни.
3.4 Мога да проверя дали отчетите отговарят на нуждите като ползвам ИТ инструменти и правя поправки, когато е необходимо.