Gold 12

Критерии за оценка,  ниво Gold
Модул 12: Софтуер за предпечатна подготовка

1. Избор и използване на подходящ дизайн и макети на страници за публикации

1.1 Мога да опиша установя какви видове информация са необходими.
1.2 Мога да опиша как се променя дизайн и макет на страница, за да се повиши ефективността на дадена публикация.
1.3 Мога да избера, променя и използвам подходящ дизайн и макет за публикации, съответстващи на съществуващите местни насоки и практики.
1.4 Мога да избера и използвам подходяща медия за публикацията.

 

2. Въвеждане и комбиниране на текст и друга информация в публикации.

2.1 Мога да намеря и въведа информация в дадена публикация, така че да е готова за редактиране и форматиране.
2.2 Мога да организирам и комбинирам информация за публикации в съответствие с ограничения, произтичащи от авторски права, включително вмъкване на информация, създадена с друг софтуер.
2.3 Описвам как ограниченията, произтичащи от авторските права, повлияват на използването на собствена и чужда информация.
2.4 Мога да опиша какъв файлов формат да използвам, за да съхраня дизайна, макети и картинки.
2.5 Мога да съхранявам и отварям файлове с публикации по ефективен начин и в съответствие със съществуващи местни насоки и практики.

3. Използване на софтуер за предпечатна подготовка за редактиране и форматиране на публикации.

3.1 Мога да установя каква редакция и форматиране да използвам за публикацията.
3.2 Мога да избера и използвам подходящи похвати за редактиране на публикации и форматиране на текст.
3.3 Мога да манипулирам правилно картинки и графични елементи.
3.4 Мога да контролирам изливането на текст в една и няколко колони и страници.
3.5 Мога да проверя дали публикациите отговарят на нуждите, използвайки ИТ и правейки поправки, ако се налага.