Gold 13

Критерии за оценка,  ниво Gold
Модул 13: Използване на електронна поща

1. Обучаваният разпознава и реагира адекватно на основни термини и въпроси

1.1 Мога да реагирам по подходящ начин на проблеми с електронна поща.
1.2  Мога да организирам, съхранявам и архивирам е-мейл съобщения по ефективен начин.
1.3  Мога да опиша как се архивират е-мейл съобщения, вкл. приложенията към тях.
1.4  Мога да използвам софтуерни инструменти за автоматизиране на отговори.
1.5  Мога да чета и отговарям на е-мейл съобщения по ефективен начин
1.6  Мога да съблюдавам насоки и процедури за използването на електронна поща
1.7  Мога да използвам книга с адреси (address book), за да организирам информацията за моите кореспонденти
1.8  Мога да опиша как може да се ползва електронна поща безопасно и с уважение към другите
1.9  Мога да изпращам е-мейли до отделни хора и групи
1.10  Мога да установя размера на съобщението и как той може да бъде намален
1.11 Мога да избирам и използвам софтуерни инструменти, за да създам и форматирам е-мейли, вкл. такива с приложения