Gold 8

Критерии за оценка, ниво Gold
Модул 8: Използване на Интернет

1. Свързване към Интернет

1.1 Мога да установя различни видове методи за свързване, които може да се използват за достъп до Интернет.
1.2 Мога да определя ползите и недостатъците на използвания метод за свързване.
1.3 Мога да мина в онлайн режим чрез Интернет връзка.
1.4 Мога да използвам помощни функции за решаване на проблеми със свързването с Интернет.

2. Използване на браузър за ефективна навигация между уеб страници

2.1 Мога да избирам и използвам инструменти на браузъра за навигация между уеб страници.
2.2 Мога да установя кога да променя настройки, за да улесня навигацията.
2.3 Мога да настроя опциите на браузъра за оптимизиране на работата и отговаряне на нуждите.
2.4 Мога да установя начини за подобряване на работата на браузър.

3. Използване на инструменти на браузъра за търсене на информация в Интернет

3.1 Мога да избирам и използвам подходящи похвати за търсене, за да намирам информация по ефективен начин.
3.2 Мога да опиша доколко информацията отговаря на изискванията към нея.
3.3 Мога да управлявам и използвам препратки, за да улесня повторното намиране на информация.
3.4 Мога да свалям, организирам и съхранявам различни видове информация от Интернет.

4. Използване на функции на браузъра за предаване на информация онлайн

4.1 Мога да установя възможности за създаване, подаване или публикуване на материали в уеб сайтове.
4.2 Мога да избирам и използвам подходящи инструменти и похвати, за да предавам информация онлайн.
4.3 Мога да използвам инструменти на браузъра за споделяне на информационни източници с други хора.
4.4 Мога да подавам информация онлайн.

5. Следване и разбиране на нуждата от практики за безопасност и сигурност при онлайн работа

5.1 Мога да опиша заплахите за работата на системата при онлайн работа.
5.2 Мога да работя отговорно и да вземам подходящи предпазни мерки за безопасност и сигурност при онлайн работа.
5.3 Мога да опиша заплахите за сигурността на информацията при онлайн работа.
5.4 Мога да управлявам по сигурен начин личния достъп до онлайн източници.
5.5 Мога да опиша заплахите за безопасността на потребителите при онлайн работа.
5.6 Мога да опиша как да се минимизират рискове за интернет сигурността.
5.7 Мога да прилагам на практика закони, насоки и процедури за безопасна и сигурна употреба на Интернет.
5.8 Мога да обясня важността на приложимите закони, влияещи на потребителите на Интернет.