Platinum 10

Критерии за оценка, ниво Platinum
Модул 10: Софтуер за презентации

1. Въвеждане и комбиниране на текст и друга информация в слайдове на презентация

1.1 Мога да обясня какви видове информация са нужни за презентацията
1.2 Мога да въвеждам текст и друга информация, използвайки разположения (layout), подходящи за типа информация
1.3 Мога да вмъквам диаграми и таблици и да правя връзки към източника с данни
1.4 Мога да вмъквам графики, видео или звук за подсилване на ефекта на презентацията
1.5 Мога да установя съществуващи ограничения, които може да повлияят на презентацията
1.6 Мога да организирам и комбинирам информация за презентации, съобразно със съществуващите ограничения
1.7 Мога да запазвам и отварям файлове с презентации ефективно и в съответствие със съществуващите местни насоки и правила

 

2. Използване на софтуерни инструменти за структуриране, редактиране и форматиране на презентации

2.1 Мога да обясня кога и по какъв начин трябва да се използват и променят структурата и темата (theme), за да се подсили ефекта на презентацията
2.2 Мога да създавам, изменям и използвам подходящи шаблони и теми за слайдове
2.3 Мога да обясня как различни интерактивни ефекти и ефекти на презентацията могат да се използват, за да подчертаят значението и подсилят въздействието
2.4 Мога да избирам и използвам подходящи похвати за редактиране и форматиране на презентации, така че те да отговарят на нуждите
2.5 Мога да създавам и използвам интерактивни елементи, за да подсиля презентациите
2.6 Мога да избирам и използвам подходящи анимация и преходи, за да подсиля презентациите

3. Подготвяне на интерактивни слайдове за презентация

3.1 Мога да обясня как да се представят слайдове, за да се предава информация по ефективен начин и в различен контекст
3.2 Мога да подготвя интерактивно слайдшоу и свързаните с него софтуер и хардуер
3.3 Мога да проверявам дали презентацията отговаря на нуждите като използвам ИТ инструменти и правя необходимите промени
3.4 Мога да направя оценка на презентации и да идентифицирам проблеми с качеството, както и да обсъдя как може да се реагира при подобни случаи
3.5 Мога да реагирам адекватно на проблеми с качеството, за да се уверя, че презентациите отговарят на нуждите и постигат поставените цели