Platinum 2

Критерии за оценка, ниво Platinum
Модул 2: Софтуер за създаване на уеб сайтове

1. Създаване на структури и стилове за уеб сайтове

1.1 Мога да определя какво съдържание и разположение ще са нужни за всяка страница и за сайта
1.2 Мога да планирам и създавам шаблони за разполагане на съдържание върху уеб страници
1.3 Мога да избирам и използвам характеристики и структури на уеб сайта, за да подсиля навигацията и функционалността
1.4 Мога да създавам, избирам и използвам стилове, за да подсиля вътрешната последователност и четливостта
1.5 Мога да предложа съвети по отношение на закони, насоки и ограничения, които засягат съдържанието и използването на уеб страници
1.6 Мога да обясня кои въпроси, свързани с достъпа, следва да бъдат взети под внимание
1.7 Мога да обясня кога и защо да се използват различен тип файлове за запазване на съдържание
1.8 Мога да запазвам и отварям файлове по ефективен начин и в съответствие с местните насоки и правила (ако има такива)

 

2. Използване на софтуер за изграждане на уеб сайтове при подготовка на съдържанието

2.1 Мога да подготвя съдържание за уеб страници, така че да е готово за редактиране и форматиране
2.2 Мога да организирам и комбинирам информация, необходима за уеб страниците, в съответствие с ограниченията на авторското право, вкл. при използване на различен вид софтуер
2.3 Мога да избирам и използвам подходящи похвати за редактиране и форматиране, за да подчертая смисъла, който отделните елементи на съдържанието носят
2.4 Мога да избирам и използвам подходящи похвати за програмиране и планиране, за да добавям и разширявам характеристиките и функционалността на уеб сайтове
2.5 Мога да избирам и използвам файлови формати, които правят информацията по-лесна за сваляне от сайта
2.6 Мога да проверя дали уеб страниците отговарят на нуждите като използвам ИТ инструменти и правя нужните промени

3. Публикуване на уеб сайтове  в интернет или интранет

3.1 Мога да избирам и използвам подходящи методи за тестване, за да проверя дали всички елементи и характеристики на сложни уеб сайтове работят според планираното
3.2 Мога да избирам и използвам подходящи методи за тестване, за да проверя дали всички елементи и характеристики на сложни уеб сайтове работят според планираното
3.3 Мога да избирам и използвам подходяща програма за качване и публикуване на уеб сайта и да се уверя, че той ще бъде достъпен
3.4 Мога да реагирам по подходящ начин на проблеми с качеството на уеб сайтове, за да осигуря постигането на поставените цели