Platinum 3

Критерии за оценка, ниво Platinum
Модул 3: Използване на технологии за сътрудничество

1. Безопасност и сигурност при използване на технологии за сътрудничество

1.1 Мога да обясня защо и какви насоки е необходимо да бъдат установени при работа с технологии за сътрудничество
1.2 Мога да разработя и приложа насоки за добри практики при работа с технологии за сътрудничество
1.3 Мога да обясня как се установява идентичност или представя информация, допринасяща за създаването на доверие
1.4 Мога да разработя и прилагам насоки за проверка на онлайн идентичност и различни видове информация
1.5 Мога да анализирам и планирам рисковете при използване на технологии за сътрудничество за различни задачи
1.6 Мога да анализирам и управлявам рисковете при използване на технологии за сътрудничество

2. Планиране и настройка на ИТ инструменти и устройства за съвместна работа

2.1 Мога да обясня характеристиките, ползите и ограниченията на различни ИТ технологии и устройства за работа в сътрудничество, прилагани за извършване на работа и изпълнение на задачи
2.2 Мога да определя ИТ инструментите и процесите, необходим за архивиране на резултатите от съвместна работа
2.3 Мога да обобщя начини за интегриране на различни инструменти от технологии за сътрудничество и устройства за набор от предназначения, задачи и комуникационни среди
2.4 Мога да обясня въпроси, свързани с потенциално възникване на проблеми с достъпа и съвместимостта при интегрирането на различни технологии за сътрудничество и устройства
2.5 Мога да избера, свържа и конфигурирам комбинации, които се ползват от възможностите на инструменти и устройства за сътрудничество
2.6 Мога да разреша проблеми с достъпа и съвместимостта, така че различни инструменти и устройства за работа в сътрудничество да могат да работят успешно

3. Подготовка за използване на технологии за съвместна работа

3.1 Мога да извърша преглед и оценка на принципи, въпроси и методи на управлението на данни
3.2 Мога да управлявам нивата на достъп и потребителските права за различни цели
3.3 Мога да избера и интегрирам различни елементи от различни приложения, за да създам подходяща среда за технологии за сътрудничество
3.4 Мога да пусна в действие и направя настройки, за да улесня използването на технологии за сътрудничество от други хора
3.5 Мога да управлявам потока на данни в полза на работата в сътрудничество

4. Управление на задачи с помощта на технологии за съвместна работа

4.1 Мога да определя нива на отговорност при използване на технологии за сътрудничество
4.2 Мога да улесня отговорния принос на други хора и тяхното ангажиране с технологии за сътрудничество
4.3 Мога да управлявам процеса на модериране при технологии за сътрудничество
4.4 Мога да наблюдавам и ръководя архивирането на резултатите от съвместна работа
4.5 Мога да обясня какви проблеми може да се появят при използване на технологии за сътрудничество
4.6 Мога да реагирам на проблеми с технологии за сътрудничество и да бъда готов да помагам на други хора с това