Platinum 4

Критерии за оценка, ниво Platinum
Модул 4: ИТ сигурност

1. Избор и използване на подходящи методи за минимизиране на рискове за сигурността на ИТ системи и данни

1.1 Мога да правя оценка на въпросите, свързани със сигурността, които може да застрашават работата на системата
1.2 Мога да избера, използвам и дам оценка за набор от предохранителни мерки за защита на ИТ системи и наблюдение на сигурността.
1.3 Мога да дам оценка за заплахите за сигурността на системите и информацията и за тяхната надеждност
1.4 Мога да управлявам достъпа до информационни източници по сигурен начин, така че да поддържам поверителността, надеждността и достъпността на информацията
1.5 Мога да обясня защо и как трябва да се ограничават рисковете за сигурността на хардуера, софтуера и данните на различните потребители
1.6 Мога да прилагам, поддържам и развивам насоки и процедури за безопасна употреба на ИТ
1.7 Мога да избера и използвам ефективни процедури за бекъп и архивиране на системи и данни