Platinum 6

Критерии за оценка, ниво Platinum
Модул 6: Специализиран софтуер

1. Въвеждане, организиране и комбиниране на информация чрез използване на специализиран софтуер

1.1 Мога да въвеждам подходяща информация по прецизен начин, така че да е готова за обработване
1.2 Мога да избирам и използвам подходящи похвати за свързване и комбиниране на информация в рамките на приложението и между различни приложения

 

2. Създаване и модифициране на подходящи структури за организиране и намиране на информация по ефективен начин

2.1 Мога да оценя използването на софтуерни функции за структуриране, разположение и прилагане на стилове към информацията
2.2 Мога да създавам, променям и използвам подходящи структури и разположения за ефективно организиране на информация
2.3 Мога да управлявам данни ефективно и в съответствие със съществуващите правни насоки и правила за съхраняване и използване на данни

3. Ефективно възползване от възможностите на софтуера за обработване и представяне на информация

3.1 Мога да избирам и използвам подходящи инструменти и похвати за редактиране, анализиране и форматиране на информация
3.2 Мога да проверявам дали информацията отговаря на изискванията, като използвам ИТ инструменти и правя нужните поправки
3.3 Мога да идентифицирам и реагирам адекватно на проблеми с качеството, за да се уверя, че резултатите съответстват на целите и отговарят на изискванията
3.4 Мога да избирам и използвам начини за представяне, за да подпомогна яснотата и подчертая значението на информацията