Platinum 8

Критерии за оценка, ниво Platinum
Модул 8: Използване на Интернет

1. Избор и настройване на подходяща връзка за достъп до Интернет
1.1 Мога да идентифицирам различни начини за свързване към Интернет
1.2 Мога да обясня предимствата и недостатъците на различните начини за свързване
1.3 Мога да анализирам проблеми, влияещи върху работата на различни групи потребители
1.4 Мога да избирам и настройвам Интернет връзка, използвайки подходяща комбинация от хардуер и софтуер
1.5 Мога да препоръчам начин на свързване към Интернет, отговарящ на установените нужди
1.6 Мога да диагностицирам и решавам проблеми със свързването към Интернет

 

2. Настройване и използване на уеб браузър за навигация в уеб страници

2.1 Мога да избирам и използвам инструменти на браузъра за ефективно разглеждане на уеб страници
2.2 Мога да обясня кога трябва да се променят настройките на браузъра, за да се подпомогне навигацията
2.3 Мога да настройвам и наблюдавам настройките на браузъра, за да поддържам и подобрявам качеството на работата
2.4 Мога да обясня кога и по какъв начин трябва да се подобри работата на браузъра
2.5 Мога да адаптирам браузъра, за да го направя по-лесен за използване

3. Използване на инструменти на браузъра за ефективно търсене на информация в Интернет

3.1 Мога да избера и използвам подходящи похвати за търсене, за да намирам информация ефективно
3.2 Мога да оценя доколко информацията отговаря на нуждите
3.3 Мога да управлявам и използвам референции и препратки, за да улесня повторното намиране на информация по-късно
3.4 Мога да свалям, организирам и запазвам различни видове информация от Интнернет

4. Използване на браузър за предаване на информация онлайн

4.1 Мога да идентифицирам и анализирам възможностите за създаване, качване и публикуване на материали в уеб сайтове
4.2 Мога да избирам и използвам подходящи инструменти и похвати за предаване на информация онлайн
4.3 Мога да споделям и подавам информация онлайн, използвайки подходящ език, и да модерирам съдържание, подадено от други хора

5. Разработване и прилагане на подходящи практики и процедури за сигурност и безопасност при работа онлайн

5.1 Мога да обясня заплахите за работата на системата при работа онлайн
5.2 Мога да работя отговорно и да предприемам подходящи мерки за безопасност и сигурност при работа онлайн
5.3 Мога да обясня заплахите за сигурността и целостта на информацията при работа онлайн
5.4 Мога да поддържам сигурна информация и да управлявам достъпа на потребители до онлайн източници по сигурен начин
5.5 Мога да обясня заплахите за безопасността на потребителите при работа онлайн
5.6 Мога да обясня как да се минимизират рискове за сигурността в Интернет
5.7 Мога да прилагам закони и да разработя и прилагам насоки и процедури за безопасно и сигурно използване на Интернет