Platinum 9

Критерии за оценка, ниво Platinum
Модул 9: Рисуване и чертане

1. Въвеждане, организиране и комбиниране на информация за рисунки или чертeжи

1.1 Мога да установя какви видове форми и други елементи ще бъдат необходими
1.2 Мога да оценя шаблони и да обясня защо и как те са необходими за постигане на целите
1.3 Мога да избирам, адаптирам, създавам и използвам подходящи форми, които отговарят на нуждите, вкл. форми, внесени от други източници и приложения
1.4 Мога да избирам, адаптирам, дефинирам и създавам подходящи шаблони и стилове за постигане на целите
1.5 Мога да изложа насоки за това какви ограничения, свързани с авторското право, са приложими към използването на собствени и чужди форми или други елементи
1.6 Мога да комбинирам информация за рисунки или чертежи, вкл. експорт на резултатите към друг софтуер
1.7 Мога да съхранявам и отварям файлове с чертежи и планове по ефективен начин и при съобразяване със съществуващите местни правила и процедури

 

2. Използване на инструменти и похвати за редактиране, манипулиране, форматиране и представяне на рисунки или чертежи

2.1 Мога да обясня какви водачи трябва да се използват при рисуване, така че формите и други елементи да бъдат адекватно подготвени
2.2 Мога да избирам и използвам подходящи софтуерни инструменти за манипулиране и редактиране на форми и други елементи с голяма точност
2.3 Мога да избирам и използвам подходящи софтуерни инструменти за форматиране на форми и други елементи, вкл. прилагане на стилове и цветови схеми
2.4 Мога да проверявам рисунки и чертежи за тяхното съответствие с нуждите, като използвам ИТ инструменти и правя необходимите поправки
2.5 Мога да установя и реагирам на проблеми с качеството на рисунки или чертежи, за да се уверя, че те отговарят на целите и нуждите
2.6 Мога да обясня какъв ще е използваният контекст за рисунките и чертежите и как това ще повлияе на начина на тяхното представяне
2.7 Мога да избирам и използвам подходящи начини за представяне и общоприети макети на страници