Silver 10

Критерии за оценка, ниво Silver
Модул 10: Софтуер за презентации

1. Въвеждане и комбиниране на текст и друга информация в слайдове за презентация

1.1 Мога да установя какви видове информация са необходими за презентацията
1.2 Мога да избирам и използвам различни шаблони на слайдове, съобразени с различните видове информация
1.3 Мога да въвеждам информация в слайдове, така че да е готова за редактиране и форматиране
1.4 Мога да идентифицирам ограничения, които може да повлияят на презентацията
1.5 Мога да комбинирам информация под различна форма или от различни източници за създаване на презентации
1.6 Мога да съхранявам и отварям файлове с презентации по ефективен начин, съобразно съществуващите местни насоки и правила

 

2. Използване на софтуер за презентации за структуриране, редактирне и форматиране на слайдове

2.1 Мога да установя каква структура на слайдовете да използвам
2.2 Мога да избирам и използвам подходящи шаблони за структуриране на слайдове
2.3 Мога да избирам и използвам подходящи похвати за редактиране на слайдове
2.4 Мога да избирам и използвам подходящи похвати за форматиране на слайдове

3. Подготовка на слайдове за презентация, отговаряща на нуждите

3.1 Мога да установя как да представя слайдовете, така че да отговарят на нуждите и да комуникират информация ефективно
3.2 Мога да подготвя слайдове за презентация
3.3 Мога да проверя дали презентацията отговаря на нуждите като използвам ИТ инструменти и правя промени при нужда