Silver 11

Критерии за оценка, ниво Silver
Модул 11: Софтуер за бази данни

1. Осмисляне на използването на бази данни

1.1 Мога да идентифицирам основните компоненти на база данни
1.2 Мога да създам таблица в база данни за конкретна цел, като използвам указани полета
1.3 Мога да въвеждам структурирани данни в записи в отговор на изискванията
1.4 Мога да намирам и променям записи с данни.
1.5 Мога да реагирам адекватно на съобщения за грешка при въвеждане на данни
1.6 Мога да проверя дали данните отговарят на нуждите, като използвам ИТ инструменти и правя  поправки при нужда

 

2. Използване на бази данни

2.1 Мога да посоча заявки, които отговарят на изискваната информация
2.2 Мога да пускам обикновени заявки в база данни
2.3 Мога да посоча отчети, които отговарят на изискваната информация
2.4 Мога да генерирам и отпечатвам предварително зададени отчети