Silver 12

Критерии за оценка, ниво Silver
Модул 12: Софтуер за предпечатна подготовка

1. Избор и използване на подходящ дизайн и макети на страници за публикации.

1.1 Мога да установя какви видове информация са необходими.
1.2 Мога да установя какъв дизайн и макет ще бъдат нужни.
1.3 Мога да избирам и използвам подходящ дизайн и макети за публикации в съответствие със съществуващите местни насоки и препоръки.
1.4 Мога да избирам и използвам подходяща медиа за публикации.

 

2. Въвеждане и комбиниране на текст и друга информация в публикации.

2.1 Мога да въвеждам информация в публикации така, че да е готова за редактиране и форматиране.
2.2 Мога да идентифицирам ограничения, произтичащи от авторски права, за използването на информация, принадлежаща на други хора.
2.3 Мога да организирам и комбинирам информация от различен вид или от различни източници в съответствие с ограниченията и изискванията на авторското право.
2.4 Мога да съхранявам и отварям файлове с подготвени публикации ефективно и съобразно със съществуващите местни насоки и изисквания.

3. Използване на софтуер за предпечатна подготовка за редактиране и форматиране на публикации

3.1 Мога да установя какво редактиране и форматиране да използвам за публикацията.
3.2 Мога да избирам и използвам подходящи похвати за редактиране на публикации и форматиране на текст.
3.3 Мога да манипулирам прецизно картинки и графични елементи.
3.4 Мога да контролирам изливането на текст в страници с една и повече от една колони.
3.5 Мога да проверя дали публикацията отговаря на нуждите, като използвам ИТ инструменти и правя необходимите поправки.