Silver 13

Критерии за оценка, ниво Silver
Модул 13: Използване на електронна поща

1. Обучаваният може да извърши набор от действия, свързали с класифициране на е-мейл съобщения.

1.1 Мога да реагирам по подходящ начин на често срещани проблеми с електронната поща.
1.2 Мога да организирам и съхранявам електронни съобщения.
1.3 Мога да определя кои съобщения трябва да се изтрият и кога.
1.4 Мога да чета и отговарям на е-мейли по подходящ начин.
1.5 Мога да определя кога и как да отговарям на е-мейли.
1.6 Мога да следвам насоки и процедури за използването на електронна поща.

 

2. Обучаваният може да установи кога даден обект се различава и не принадлежи към определена категория.

2.1 Мога да използвам книга с адреси (address book) за съхраняване и извличане на информация за моите кореспонденти.
2.2 Мога да определя как да използвам електронна поща по безопасен начин и с уважение към другите.
2.3 Мога да изпращам е-мейли.
2.4 Мога да прикачвам файлове към е-мейл съобщения.
2.5 Мога да използвам софтуерни инструменти, за да създам и форматирам е-мейл съобщения