Silver 6

Критерии за оценка, ниво Silver
Модул 6: Специализиран софтуер

1. Въвеждане, организиране и комбиниране на информация чрез използване на специализиран софтуер

1.1 Мога да въвеждам правилно подходяща информация в съществуващи шаблони и/или файлове, така че да е готова за обработка
1.2 Мога да организирам и комбинирам информация под различна форма или от различни източници
1.3 Мога да следвам местни и/или законови насоки за съхраняване и използване на данни
1.4 Мога да реагирам адекватно на съобщения за грешка при въвеждане на информация

 

2. Използване на инструменти и похвати за редактиране, обработване, форматиране и представяне на информация

2.1 Мога да използвам подходящи инструменти и похвати за редактиране, обработка или форматиране на информация
2.2 Мога да проверя дали информацията отговаря на нуждите, като използвам ИТ инструменти и правя поправки при нужда
2.3 Мога да използвам подходящи начини за презентация и общоприети шаблони и разположения