Silver 8

Критерии за оценка, ниво Silver
Модул 8: Използване на Интернет

1. Свързване с Интернет

1.1 Мога да идентифицирам различни начини за свързване към Интернет
1.2 Мога да се свържа към Интернет или интранет

2. Използване на браузъри за отваряне на уеб страници

2.1 Мога да използвам функции на браузъра за навигация между уеб страници
2.2 Мога да установя кога да променя настройките на браузъра, за да улесня навигацията между уеб страници
2.3 Мога да регулирам настройките на браузъра според нуждите
2.4 Мога да използвам помощните функции на браузъра

3. Използване на инструменти на браузъра за търсене на информация в Интернет

3.1 Мога да избирам и използвам подходящи похвати за търсене, за да намирам информация
3.2 Мога да очертая по какъв начин информацита отговаря на нуждите
3.3 Мога да използвам препратки, за да улесня повторното намиране на информация при друг случай
3.4 Мога да свалям и съхранявам различни видове информация от Интернет

4. Използване на браузър за предаване на информация онлайн

4.1 Мога да избирам и използвам инсументи и похвати за предаване на информация онлайн
4.2 Мога да използвам инструменти на браузъра за споделяне на източници на информация с други хора
4.3 Мога да подавам информация онлайн чрез използване на формуляри или интерактивни страници
4.4 Мога да установя възможости за подаване или публикуване на материали на уеб сайтове

5. Следване и разбиране на нуждата от практики за безопасност и сигурност при работа онлайн

5.1 Мога да установя заплахите за безопасността на потребителя при онлайн работа
5.2 Мога да очертая как да се минимизират рисковете за сигурността в Интернет
5.3 Мога да работя отговорно и да вземам подходящи предпазни мерки за безопасност и сигурност при онлайн работа
5.4 Мога да опазвам лична информация
5.5 Мога да следвам приложимите закони, насоки и процедури за използването на Интернет