Silver 9

Критерии за оценка, ниво Silver
Модул 9: Рисуване и чертане

1. Въвеждане, организиране и комбиниране на информация за рисунки или чертeжи

1.1 Мога да определя какви видове 2D форми и други елементи ще са необходими за изпълнение на задачата.
1.2 Мога да определя кой шаблон или празен документ да бъде използван.
1.3 Мога да подбера отналичните форми тези, които са подходящи и отговарят на нужните изисквания.
1.4 Мога да въведа съответните форми и други елементи в съществуващи шаблони или празни документи, така че да са готови за редактиране и форматиране.
1.5 Мога да разпозная ограниченията на авторското право, които се отнасят до използването на определени форми или други елементи.
1.6 Мога да комбинирам различни видове информация или информация от различни източници за рисунки и чертежи.
1.7 Мога да съхраня и възстановя ефективно файлове с изображения, в съответствие със съществуващите местни разпоредби и конвенции.

 

2. Използване на инструменти и техники за редактиране, промяна, форматиране и представяне на рисунки или чертежи

2.1 Мога да установя какви водачи да следвам, така че формите и другите елементи да бъдат подготвени подходящо.
2.2 Мога да използвам подходящи софтуерни инструменти за манипулиране и редактиране на форми и други елементи.
2.3 Мога да избирам и използвам подходящи софтуерни инструменти за форматиране на форми и други елементи.
2.4 Мога да проверя дали рисунките и чертежите отговарят на нуждите като използвам ИТ инструменти и правя нужните поправки, когато е необходимо.
2.5 Мога да използвам подходящи методи за презентиране и общоприети планове (layouts) на страници.