TLM и INGOT в България

Ние сме The Learning Machine Ltd (TLM). TLM е сертифицираща институция (Awarding Body), акредитирана от Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual), и Council for the Curriculum Examinations and Assessment (CCEA), регулаторните органи за квалификации в Англия, Уелс и Северна Ирландия. TLM има подкрепата на e-skills UK, браншовата бизнес организация за бизнес и информационни техологии, която гарантира, че предлаганите квалификации отговарят на нуждите на сектора и работодателите.

Нашият партньор в България е Сдружение „Образователна мрежа“, което ни представлява и е натоварено с функциите на регионален център под името INGOT Център България. Дейността ни се ползва и с подкрепата на Колеж по мениджмънт „Адам Смит“ – частно бизнес училище, което предлага обучение и сертифициране за IV степен на професионална квалификация по икономика, мениджмънт и бизнес администрация, и е лицензирано от българското Министерство на образованието. В програмите за обучение на колежа е отделено особено внимание на възможностите, които предлагат безплатният софтуер и софтуерът с отворен код, както по отношение на стандартни офис пакети, така и за специализиран софтуер.

TLM е отговорен за развитието и управлението на иновативна група квалификации от ново поколение, наречена The INGOTs.
Най-новите квалификации в групата съответстват на стандартите за професионална квалификация за ИТ потребители на Великобритания и приложимата квалификационната рамка (Qualifications and Credit Framework – QCF). Те се съотнасят и към Европейската квалификационна рамка (нива 1 до 4), а разработването и усъвършенстването им се подкрепят от грант по линия на Програмата за учене през целия живот на ЕС.

.